Now showing items 1-3 of 3

  • Matematika pro elektromagnetismus 

    Rára, Michael
    Cílem práce je pomocí vybraných kapitol matematiky, konkrétně tenzorů, vektorových polí, orientovaných křivkových a plošných integrálů a integrálních vět, popsat elektromagnetické zákony včetně odvození Maxwellových rovnic ...
  • Tensory a jejich aplikace v geometrii a mechanice 

    Kunz, Daniel
    V této práci popisuji konstrukci tenzorové algebry a následné využití této zajímavé struktury pro popis zakřivených ploch. Této struktury se dá využít v geometrii nebo například v mechanice. Důraz je kladen na jasnou ...
  • Tensory a jejich aplikace v mechanice 

    Adejumobi, Mudathir
    The tensor theory is a branch of Multilinear Algebra that describes the relationship between sets of algebraic objects related to a vector space. Tensor theory together with tensor analysis is usually known to be tensor ...