Now showing items 1-2 of 2

  • Matematika pro elektromagnetismus 

    Rára, Michael
    Cílem práce je pomocí vybraných kapitol matematiky, konkrétně tenzorů, vektorových polí, orientovaných křivkových a plošných integrálů a integrálních vět, popsat elektromagnetické zákony včetně odvození Maxwellových rovnic ...
  • Tensory a jejich aplikace v geometrii a mechanice 

    Kunz, Daniel
    V této práci popisuji konstrukci tenzorové algebry a následné využití této zajímavé struktury pro popis zakřivených ploch. Této struktury se dá využít v geometrii nebo například v mechanice. Důraz je kladen na jasnou ...