Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení stavu vnitřního prostředí 

  Doležal, Libor
  Tato práce poskytuje přehled o činitelích působících na kvalitu vnitřního mikroklimatu s důrazem na faktory s vlivem na tepelnou pohodu. Zároveň poukazuje na nepohodu, kterou tyto faktory způsobují. Jsou zde představeny ...
 • Modelování prostředí v kabině osobního automobilu 

  Tuka, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou hodnotenia kvality vnútorného prostredia kabíny osobného automobilu so zameraním sa na tepelnú pohodu pasažierov. Teoretická časť obsahuje základy prenosu tepla, rozbor aspektov ...
 • Moderní technologie pro úpravu tepelného prostředí automobilů s alternativními pohony 

  Gawlasová, Žaneta
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení současného stavu moderních technologií pro úpravu tepelného prostředí v automobilech s alternativními pohony. Stěžejní částí práce je rešerše pokročilých systémů, jejíchž cílem je ...
 • Optimalizace mikroklimatu v kabinách malých dopravních letadel 

  Fišer, Jan
  Disertační práce se zabývá návrhem a optimalizací prostředí v kabinách malých dopravních letadel a to zejména z hlediska tepelné pohody prostředí a kvality větrání. Byly optimalizovány části distribučních systémů vzduchu ...
 • Soustava hodnocení tepelného stavu prostředí a analýza jejich nejistot měření 

  Košíková, Jana
  Disertační práce se zabývá hodnocením tepelného stavu vnitřního prostředí, v kterém se nacházejí lidé. Tepelné pohodě se v dnešní době věnuje velká pozornost. Jestliže se člověk v daném prostředí necítí dobře, pak dělá ...
 • Studium pasivní radiace povrchových úprav ve stavebnictví 

  Kopkáně, Daniel
  Jednou z klíčových otázek současné doby je zajištění nízké energetické náročnosti budov. V Evropě připadá 40 % spotřeby energie na zajištění provozu budov, z toho značná část tvoří energii na vytápění. Stav tepelné pohody ...
 • Testování vnitřního prostředí prostřednictvím tepelného manekýna 

  Ševeček, Jan
  Předkládaná diplomová práce se zabývá měřením vnitřního prostředí prostřednictvím tepelného manekýna Newtona a to zejména z hlediska tepelné pohody. Měření byla provedena v prostředí typické kanceláře a kabiny malého ...
 • Velkoplošné systémy pro vytápění a chlazení 

  Pavlíček, Radek
  Téma diplomové práce se zabývá velkoplošným systémem pro vytápění a chlazení. Teoretická část se zabývá tepelnou pohodou člověka v interiéru s vlivem na teplotu okolních konstrukcí, na teoretické základy výpočtu sdílení ...