Now showing items 1-8 of 8

 • Koroze neželezných kovových materiálů 

  Ševčíková, Barbora
  Předkládaná dizertační práce se blíže zabývá korozní odolností neželezných kovů. Ke komplexnímu poznání možností zvýšení korozní odolnosti je třeba pochopení jednotlivých vlivů působících na korozní systém vzorku a jeho ...
 • Optimalizace tepelného zpracování a volby materiálu průmyslových nožů na zpracování dřeva 

  Nevřala, Martin
  Předložená práce se zabývá řešením problematiky optimalizace tepelného zpracování a volby materiálu průmyslových nožů na zpracování dřeva ve spolupráci s firmou Pilana Tools Knives. Nože této firmy jsou používány v různých ...
 • Simulace tepelného zpracování tyčové oceli na indukčních zušlechťovacích linkách 

  Chmiel, David
  Bakalářská práce se zabývá možností simulací tepelného zpracování indukčním způsobem. Literární rozbor je zaměřen na indukční způsob zušlechťování, jeho fyzikální podstatu a na jeho využití pro tepelné zpracování. Pro ...
 • Tepelné zpracování maraging oceli vyrobené technologií SLM 

  Valenta, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem tepelného zpravování maraging oceli 1.2709 (DIN X3NiCoMoTi18-9-5). První část práce mapuje studie zabývající se vlivem tepelného zpracování na maraging ocel vyrobenou pomocí kování, nebo ...
 • Tepelné zpracování ocelí 

  Rosecká, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tepelného zpracování ocelí. Literární rešerše vysvětluje hlavní způsoby a principy tepelného zpracování ocelí, diagram železo-uhlík rovno-vážné struktury a diagramy IRA a ARA ...
 • Tepelné zpracování principem odporového žíhání. 

  Špičková, Petra
  Projekt vypracovaný v bakalářském studiu B 2307 rozebírá teorii tepelné-ho zpracování jako takového a odporové žíhání, především dle technologie fir-my Heatmasters. Jsou uvedeny i příklady z jiných firem včetně předložené ...
 • Tepelné zpracování tvářených součástí 

  Poloch, Milan
  Bakalářská práce se zabývá metodami tepelného zpracování tvářených součástí. Kapitola základních pojmů se věnuje ocelím ke tváření. Konkrétně tvařitelnost a vliv plastickédeformace na vlastnosti ocelí, vliv chemického ...
 • Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu slitin železa s uhlíkem 

  Hranický, Pavel
  Práce se zaměřuje na vliv kalení na strukturu speciálně připravených slitin železa s uhlíkem, s co nejmenší příměsí jiných prvků. Vliv kalení je posuzován pomocí tvrdosti výsledné slitiny. Jsou použity dvě kalící teploty, ...