Now showing items 1-9 of 9

 • Hodnocení tepové frekvence a saturace krve kyslíkem pomocí chytrého telefonu 

  Jordánová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením tepové frekvence a saturace krve kyslíkem pomocí mobilních telefonů. Popisuje typy senzorů mobilních telefonů a jejich využitelnost ve zdravotnickém sledování. Dále popisuje principy ...
 • Kardiotachometr 

  Čech, Jakub
  Diplomová práce se zabývá tématem srdečního rytmu, jehož monitorování a vyhodnocení je významné pro diagnostiku srdečních dysfunkcí. První část práce je zaměřena na anatomický popis srdce a jeho činnost. Součástí je popsání ...
 • Měření a analýza EKG signálu 

  Černohous, Lukáš
  V první části se tato práce se zaměřuje na teoretické znalosti o vzniku, měření a filtraci EKG signálu. Dále pak zkoumá R-vlnu coby nejvýraznější část QRS komplexu, popisuje prostředí LabVIEW a rozhraní Vernier LabPro. ...
 • Měření tepové frekvence 

  Jiřík, Ondřej
  Tato práce se zabývá měřením parametru tepové frekvence. Jedním z cílů práce je shrnutí metod pro měření tepové frekvence, z jakých veličin je možné tepovou frekvenci odvodit a následně vyhodnotit. Zabývá se i přesností ...
 • Měření tepové frekvence pomocí chytrého telefonu 

  Víteček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá možností měření tepové frekvence pomocí chytrého telefonu. V dnešní době velká část lidí vlastní chytrý mobilní telefon a novější přístroje díky svým senzorům a dalšímu vybavení dokáží ...
 • Mobilní systém pro monitorování sportovní aktivity 

  Maleňák, Filip
  Cílem této diplomové práce je rozbor metod používaných při monitorování aktivit sportovců a popis odpovídajících technických řešení se zaměřením především na sledování tepové a dechové frekvence. Je předloženo technického ...
 • Monitor EKG v prostředí LabVIEW 

  Pavlišta, Libor
  Hlavním cílem této práce je seznámení se s EKG signálem, jeho vznikem jako takovým a vazba mezi mechanickou a elektrickou částí srdce. Dále jeho podrobným rozebráním složek, například QRS komplexu, určení chybných stavů ...
 • Využití prostředí LabView pro analýzu biosignálů 

  Kutílek, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou biosignálů v prostředí LabView. Především se zaměřuje na analýzu EKG signálů. V této práci je popsána teorie elektrokardiogramu a je vytvořeno několik programů, které se zabývají ...
 • Zařízení pro měření tepové frekvence 

  Malínský, Zdeněk
  Variabilita srdečního rytmu patří k základním a nejčastěji vyhodnocovaným fyziologickým údajům v lékařství. Tepová frekvence slouží jako ukazatel činnosti srdce. Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro měření ...