Now showing items 1-2 of 2

  • Měření výkonu v ultrazvukových polích 

    Škůrek, Pavel
    Tato práce je zaměřena na vývoj senzoru, který umožňuje změřit ultrazvukový výkon pomocí tepelných účinků mechanického vlnění. Je zde popsán princip dvou základních druhů termoakustických snímačů a to jednovrstvého a ...
  • Termoakustické měření výkonu ultrazvuku 

    Vysoudil, Ladislav
    Zadáním této práce je navrhnout konstrukční řešení termoakustického snímače a experimentálně ověřit jeho funkci pro testování intenzity ultrazvuku diagnostických systémů. Dále pak změřené výsledky porovnat s měřením pomocí ...