Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh výukového modelu termocykleru 

    Smělý, Jakub
    Tato práce se zabývá návrhem výukového modelu termocykleru. Měřením a regulací průběhů teplot pomocí měřicí karty MF624 a počítače v reálném čase. Jsou zde popsány termoelektrické jevy související s fungováním Peltierových ...
  • Využití dynamického modelu pro řízení vytápění 

    Veselý, Antonín
    Tato práce se zabývá zjištěním a verifikací dostupných metod identifikace systémů a algoritmů samočinně se nastavujících regulátorů. Je teoretickým podkladem pro vývoj softwaru z této oblasti.