Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro stabilizaci teploty 

    Brtáň, Filip
    Cielom tejto práce je návrh systému pre stabilizáciu teploty lubovolného systému pomocou Peltierovho článku, riadeného mikrokontrolérom. Jedná sa o autonómne zariadenie s automatickým nastavením regulačných konštánt, ...