Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace ThermaCAM PM595 v praxi 

    Švábeník, Petr
    Tento projekt zpracovává studii o vzniku tepelného (infračerveného) záření, jeho vlastnostech a způsoby jeho měření. Jsou zde popsány snímače záření, které se při měření tepelného záření používají. Tyto snímače obsahuje ...
  • Experimentální měření s termovizní kamerou 

    Jakl, Oldřich
    Tato práce je zaměřená na vlastnosti a princip měření termovizních kamer. V první části práce je seznámení se základními pojmy a fyzikálními zákony, na jejichž principu je založeno fungování termovizní kamery. V druhé části ...