Now showing items 1-4 of 4

 • Experimentální měření s termovizní kamerou 

  Jakl, Oldřich
  Tato práce je zaměřená na vlastnosti a princip měření termovizních kamer. V první části práce je seznámení se základními pojmy a fyzikálními zákony, na jejichž principu je založeno fungování termovizní kamery. V druhé části ...
 • Použití termovizní kamery v měřicí technice. 

  Jakl, Oldřich
  Tato práce je zaměřená na použití termovizní kamery u metod aktivní termografie. V první části práce je seznámení s pasivní a aktivní termografií a se čtyřmi základními metodami aktivní termografie. Jsou to metody: metoda ...
 • Využití termovizních systémů v silnoproudé elektrotechnice 

  Strnad, Karel
  Hlavním tématem diplomové práce je použití termovizní kamery pro měření teploty v elektrotechnice. Nejprve jsou uvedeny fyzikální principy šíření tepla. Poté se práce zabývá metodami určování správné emisivity měřeného ...
 • Vývoj metody vizualizace a měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize 

  Pešek, Martin
  Tato práce pojednává o měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize. V úvodu práce jsou uvedeny možnosti měření teplotních polí ve vzduchu a popis vyvinuté měřicí metody. Dále jsou uvedeny počátky termovizního ...