Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh metody pro testování elektricky asistovaných turbodmychadel 

    Staněk, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou testování elektricky asistovaných turbodmychadel. Úkolem práce je aplikovat zavedené způsoby výkonového mapování kompresorové strany konvenčních turbodmychadel pro turbodmychadla ...
  • Regulace turbodmychadel 

    Staněk, Lukáš
    Bakalářská práce nastiňuje problematiku použití ovládacích prvků regulace turbodmychadel při vývoji a testování v laboratořích. Stěžejním úkolem je seznámení čtenáře se základními pneumatickými, mechanicko - elektronickými ...