Now showing items 1-7 of 7

 • GPS měření na polygonu Tetčice 

  Darmopilová, Jana
  Diplomová práce se zabývá etapovým měřením na polygonu Tetčice za účelem potvrzení geologické aktivity způsobené geologickým zlomem, který prochází středem obce. V rámci práce byla zaměřena v létě roku 2013 třetí etapa ...
 • Křižovatka Rosice - východ 

  Poulík, Zdeněk
  V budoucnu by mělo dojít k výstavbě obchvatů sídelních útvarů Rosic a Tetčic. Vybudované obchvaty by měly být, dle územního plánu, napojeny na silnici I/23 v místě stávající stykové křižovatky této silnice a silnice II/394, ...
 • Měření přesné opakované nivelace na polygonu Tetčice 

  Staněk, Antonín
  Diplomová práce se zabývá sledováním výškových posunů v obci Tetčice, ležící na styku dvou geologických jednotek v oblasti Boskovické brázdy. Teoretická část popisuje geologickou stavbu lokality a technologii velmi přesné ...
 • Opakovaná GPS měření na polygonu Tetčice a jejich interpretace 

  Dvořák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá sledováním posunů v okolí obce Tetčice. Lokalita se nachází na rozhraní geomorfologických celků. Sledování oblasti se provádí po etapách a to využitím metody GPS a přesné nivelace. Ověřují se body ...
 • Opakovaná GPS měření na polygonu Tetčice. 

  Petrlík, Karel
  Diplomová práce se zabývá epochovým GNSS měřením statickou metodou na polygonu Tetčice. Jejím cílem je potvrzení geologické aktivity zemského povrchu na území obce, způsobené tektonickým zlomem. V rámci práce byla v červnu ...
 • Porovnání metod určování převýšení v experimentální síti Tetčice 

  Povoda, Richard
  Predmetom tejto práce je porovnanie metód merania prevýšenia na experimentálnej sieti bodov na lokalite Tetčice. Vzájomne sa porovnávali prevýšenia zamerané metódou presnej nivelácie, trigonometrickou metódou a rýchlou ...
 • Tetčice - studie obchvatu 

  Poulík, Zdeněk
  Úkolem této bakalářské práce je návrh a zdůvodnění obchvatu obce Tetčice, která leží v Jihomoravském kraji asi 20 kilometrů západně od města Brna. Trasa bude začínat na silnici S II/394 z Ivančic, pokračuje mezi Rosicemi ...