Now showing items 1-7 of 7

 • Klasifikace textu pomocí metody SVM 

  Synek, Radovan
  Tato práce pojednává o dolování v textových datech. Zaměřuje se na problematiku klasifikace dokumentů a techniky s tím spojené, především předzpracování dat. Dále je představena metoda SVM, která byla zvolena pro samotnou ...
 • Metody shlukování textových dat 

  Miloš, Roman
  Shlukování textových dat je jednou z úloh dolování v textech. Slouží k rozdělení dokumentů do různých kategorií na základě jejich podobnosti, což nám umožňuje snadnější vyhledávání v takto rozdělených dokumentech. V práci ...
 • Mining of Textual Data from the Web for Speech Recognition 

  Kubalík, Jakub
  Prvotním cílem tohoto projektu bylo prostudovat problematiku jazykového modelování pro rozpoznávání řeči a techniky pro získávání textových dat z Webu. Text představuje základní techniky rozpoznávání řeči a detailněji ...
 • Odvození slovníku pro nástroj Process Inspector na platformě SharePoint 

  Pavlín, Václav
  Tato diplomová představuje metody pro dolování důležitých informací z textu. Analyzuje problém extrakce pojmů z rozsáhlé sady dokumentů a popisuje implementaci řešení s využitím jazyka C# a databázového systému Microsoft ...
 • Optimization Methods in Emotion Recognition System 

  Povoda, L.; Burget, R.; Masek, J.; Uher, V.; Dutta, M. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-09)
  Emotions play big role in our everyday communication and contain important information. This work describes a novel method of automatic emotion recognition from textual data. The method is based on well-known data mining ...
 • Recognition of Emotions in Czech Newspaper Headlines 

  Burget, R.; Karasek, J.; Smekal, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  With the growth of internet community, many different text-based documents are produced. Emotion detection and classification in text becomes very important in human-machine interaction or in human-to-human internet ...
 • Zlepšení předpovědi sociálních značek využitím Data Mining 

  Harár, Pavol
  Diplomová práca sa zaoberá využitím Text miningu ako metódy na predikovanie značiek článkov. Práca popisuje iteratívny spôsob narábania s veľkými súbormi dát, ich rozbor, čistenie a výpočet skóre TF-IDF pre výrazy vyskytujúce ...