Now showing items 1-1 of 1

  • Archeologický park v Mikulčicích 

    Vomelová, Šárka
    Koncept rozvíjející se ve dvou rovinách reagujících na povahu místa a tématu. Charakteristiky krajiny lužního lesa v povodí řeky Moravy a podstata hodnot archeologicky cenné lokality. Muzeum je longitudinálním objektem, ...