Now showing items 1-6 of 6

 • Komparace daní z příjmu fyzických osob v ČR a Rakousku 

  Koželuhová, Vendula
  Tato bakalářská práce porovnává dva různé systémy zdanění příjmů fyzických osob. Na základě dostupných informací je zanalyzována současná situace v České republice, která je porovnána se situací v Rakousku. Výsledky komparace ...
 • Komparace zdaňování právnických osob v České republice a ve Francii 

  Hrad, Zdeněk
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daně z příjmů právnických osob. Porovnává zdanění korporací v České republice a ve Francii. Práce obsahuje informace, postupy a návrhy k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Irské republice 

  Obertíková, Sandra
  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci daní z příjmů fyzických osob v České a Irské republice. Práce rozebírá problematiku zdaňování osob samostatně výdělečně činných a průběh jejich zdanění na příkladech. Dále jsou do ...
 • Orientace na konkurenci u hi-tech podniků 

  Kaňovská, Lucie; Tomášková, Eva (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  Purpose: The purpose of this paper is to examine the connection between market orientation and mainly competitor orientation and business performance at the hi-tech companies in the Czech Republic. Design/methodology/approach: ...
 • Srovnání přímých daní ČR a Norska 

  Bortlová, Hana
  Cílem této bakalářské práce je komparace daňového systému ČR a Norska se zaměřením na přímé daně. Na základě dostupných informací je popsána současná situace v České republice, která je následně porovnána se situací v ...
 • Zdaňování příjmů právnických osob v České republice a ve Švédsku - komparace 

  Sobotková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování právnických osob v České republice a ve Švédsku. Hlavním cílem je poté srovnat systém zdaňování příjmů v těchto dvou zemích a stanovit výši daňové povinnosti u dvou ...