Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh směsi typu asfaltový beton a stanovení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací 

  Němec, Jan
  Tato Bakalářská práce se zabývá problematikou asfaltové směsi typu ACO 11+ a jejím využitím do konstrukce vozovek. Byly vypracovány zkoušky vstupních materiálů. Vstupními materiály je kamenivo a pojivo. Na základě výsledků ...
 • Návrh směsi typu asfaltový beton a stanovení odolnosti proti účinkům vody 

  Renza, Jaroslav
  Tato bakalářská práce popisuje a zkouší asfaltové směsi typu asfaltový beton podle návrhu národní přílohy revidované normy ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton. V návaznosti na návrhy směsi byla porovnána její odolnost proti ...
 • Novinky v oboru silničního stavitelství 

  Zelenka, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na nová technologická zařízení pro transport a pokládku asfalto-vých směsí. Konkrétně jde o termo nástavbu s vytlačovacím čelem a homogenizační zásobník asfaltové směsi. Jsou popsány výhody ...
 • Segregace směsí do vozovek pozemních komunikací 

  Trávníček, Dušan
  Práce se zabývá sledováním vzniku a potlačování segregace v asfaltových směsích. V teoretické části je monitorována současná situace problému segregace, která se týká především praktických úprav při pokládkách „rizikových“ ...