Now showing items 1-9 of 9

 • Investorská cena stavby 

  Novotná, Eva
  Cílem bakalářské práce je stanovení ceny stavby z investorské pozice tak, aby bylo dosaženo co největší efektivnosti pro investora. Teoretická část se zabývá fázemi životního cyklu, tvorbou ceny stavby a smluvními dokumenty. ...
 • Novostavba bytového domu v Ivančicích, řešení technologiské etapy zastřešení. 

  Křeháček, Matěj
  Předmětem mé bakalářské práce je provedení nosné konstrukce krovu včetně klempířských a pokrývačských prací bytového domu v obci Ivančice u Brna. Jedná se o novostavbu bytového domu s 16 bytovými jednotkami. Budova je ...
 • Optimalizace postupu stanovení obvyklé ceny bytů v developerských projektech 

  Vlčková, Iva
  Oceňování developerských projektů a bytového fondu je širokou oblastí. Správné stanovení ceny obvyklé je důležité zejména v případě soudních sporů, exekučních řízeních, privatizaci bytového fondu, slučování společností, ...
 • Příprava a realizace výstavby mateřské školy 

  Kubíček, Lukáš
  Cílem mé diplomové práce je Stavebně technologický projekt výstavby mateřské školy. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...
 • Stavebně technologická studie etapy provedení vrchní hrubé stavby bytového domu 

  Kubíček, Lukáš
  Cílem mé bakalářské práce je stavebně technologické studie etapy provedení vrchní stavby bytového domu v Medlánkách. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, kontrolní ...
 • Stavebně technologický projekt haly teleskopických krytů - HESTEGO a.s. 

  Sigmund, Martin
  Obsahem této diplomové práce s názvem „Stavebně technologický projekt haly teleskopických krytů – Hestego a.s.“ je stavebně – technologické řešení stavby spolu s technickým, časovým, finančním, bezpečnostním, kvalitativním, ...
 • Technologická etapa hrubé stavby bytového domu 

  Kubrtová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickým řešením hrubé stavby bytového domu v Humpolci. Zabývá se etapou zdění a provedením stropu. Tato práce navrhuje technologické předpisy pro jednotlivé etapy včetně výkazu výměr, ...
 • Wellness centrum v Kuřimi - řešení hrubé stavby 

  Sigmund, Martin
  Obsahem této bakalářské práce s názvem „Wellness centrum v Kuřimi“ – řešení hrubé stavby“ je stavebně – technologické řešení stavby spolu s technickým, časovým, finančním a legislativním řešením vybraného stavebního procesu.
 • Zdravotní středisko Vizovice - hrubá stavba 

  Chamrádová, Klára
  Cílem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé stavby novostavby objektu zdravotního střediska ve Vizovicích. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, ...