Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh podnikatelského záměru pro založení mateřské školy 

  Štoplová, Lucie
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení soukromé mateřské školy. Důvodem pro zvolení daného odvětví je nedostatečná kapacita volných míst v již existujících mateřských školách. Práce je rozdělena ...
 • Podnikatelský plán pro založení nového podniku 

  Jurík, Martin
  Obsahem této diplomové práce je návrh podnikatelského plánu na založení společnosti 123fotky s.r.o., která bude provozovat internetovou mikrofotobanku. To znamená fotobanku, prodávající fotografie pod nevýhradní licencí ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Fink, Michael
  Předmětem diplomové práce je vytvoření podnikatelského záměru rozvoje obchodní firmy, působící na trhu s vinařskou chemií, o další tržní segment, kterým je produkce alkoholických nápojů se specializací na výrobu vín. ...
 • Rozvoj obchodních aktivit organizace 

  Praus, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje sestavení podnikatelského záměru pro rozvoj obchodních aktivit neziskové organizace LIBERTÉ CZ. V práci jsou uvedena teoretická východiska, která slouží pro stanovení a upřesnění základních ...
 • Založení účetní firmy 

  Štambacherová, Gabriela
  Bakalářská práce pojednává o nezbytných krocích k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování účetnictví. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání zahájit, včetně ...