Now showing items 1-2 of 2

  • Daň z nemovitostí a její vliv na rozpočet obce Starý Poddvorov 

    Kuchyňková, Michaela
    V bakalářské práci se budu věnovat dani z nemovitostí, konkrétně jejímu významu v rozpočtu obce Starý Poddvorov. Vysvětlím pojmy obec, rozpočet, daňové a nedaňové příjmy, sazby daně a rozdělím majetkové daně. V analytické ...
  • Návrh na financování investiční akce v obci Tavíkovice 

    Žilková, Veronika
    Diplomová práce pojednává o možnosti financování investiční akce obce Tavíkovice, která plánuje provést velmi nákladnou investici na průtah obcí. Na základě finanční a úvěrové analýzy bude obci předložena nabídka financování ...