Now showing items 1-1 of 1

  • Širokopásmové oběžné kolo odstředivého čerpadla 

    Wojnar, Pavel
    Cílem této diplomové práce bylo provést návrh oběžného kola čerpadla s rozšířenou účinnostní charakteristikou pro různé návrhové body a následné ověření návrhu výpočtem za pomocí programů Gambit a Fluent. Tři navržená ...