Now showing items 1-16 of 16

 • Dokumentace hradiště Kepkov 

  Březinová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá geodetickou dokumentací zaniklého středověkého hradiště Kepkov. Práce popisuje historii místa, význam geodetického zaměření, měřické, výpočetní, grafické práce, tvorbu kontrolních profilů a ...
 • Dokumentace tvrziště Mezilesice 

  Kryl, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu účelové mapy a vizualizaci terénní plochy lokality tvrziště Mezilesice. K zaměření lokality byla využita metoda tachymetrie a metoda GNSS-RTK. Práce popisuje lokalitu a historii ...
 • Tachymetrické zaměření lokality u Ostrova u Macochy 

  Červinková, Eva
  Cílem této bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření a vyhotovení mapy okolí jeskyně Balcarky v Moravském krasu se zaměřením na krasové útvary a vstupy do jeskyní. Měření je připojeno do závazných referenčních ...
 • Tachymetrické zaměření okolí Hřebenáče 

  Setnický, Viktor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou účelovej mapy v katastrálnom území obce Sloup, nachádzajúcej sa na okraji CHKO Moravský kras. V danej lokalite sa nachádza niekoľko vstupov do rozsiahlych jaskynných systémov, časté ...
 • Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - Josefov 

  Staněk, Boleslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu účelové mapy v oblasti krasového reliéfu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu v oblasti vývěru Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází zhruba ve ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Kokeš 

  Syč, Marek
  Bakalárska práca je zameraná na tvorbu účelovej mapy v prostredí programu Kokeš. Meranie prebehlo v lokalite Brno- Koleje Pod Palackého vrchom. Práca popisuje komplexnú tvorbu účelovej mapy s využitím smernice pre tvorbu ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Kokeš 

  Endlicherová, Lucie
  Cílem této bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy sídliště v měřítku 1:500. Tato práce popisuje veškeré fáze tvorby účelové mapy. Začínají rekognoskací a doplněním bodového pole, pokračují vlastním měřením. Následuje ...
 • Tvorba účelové mapy zadané části lokality Holštejn 

  Černohous, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy zadané části lokality u obce Holštejn v měřítku 1:500. Konkrétně se jedná o zaměření terénního reliéfu, závrtů a vstupů do jeskyň v okolí přírodní rezervace Bílá voda, ...
 • Tvorba účelové mapy zadané části lokality Holštejn 

  Sládek, Miroslav
  Předmětem této bakalářské práce bylo tachymetrické zaměření části lokality v chráněném území Moravského krasu poblíž obce Holštejn. Konkrétně se jednalo o zaměření terénního reliéfu spolu se závrty a vstupy do jeskyní. Na ...
 • Účelová mapa brněnského veledromu a jeho okolí 

  Hrabovský, Lukáš
  Bakalárska práca je zameraná na vyhotovenie účelovej mapy Brnenského velodromu v mierke 1:250. Severná časť bola zameraná mnou a južná časť bola prevzatá od kolegu Samuela Ďuriša. Účelová mapa obsahuje výškopis, polohopis ...
 • Účelová mapa okolí jeskyně Balcarka v Moravském krasu 

  Janíčková, Bronislava
  Zaměření a vyhotovení účelové mapy okolí jeskyně Balcarky v Moravském krasu se zaměřením na krasové útvary a především pracovní vstupy do jeskyní. Dle pokynů českých státních norem a směrnice ČÚGK zabývající se tvorbou ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Michala Archanjela v Kolačkove 

  Vilčeková, Lýdia
  Predmetom bakalárskej práce je zameranie cintorína, kostola a súvisiaceho okolia, ktoré sa nachádzajú v obci Kolačkov na severovýchode Slovenskej republiky. Po zameraní zadaných lokalít nasledovalo vyhotovenie účelových ...
 • Zaměření areálů vodárenských objektů 

  Mašková, Petra
  Cílem této bakalářské práce je tvorba účelové mapy polohopisné a výškopisné situace areálů tří vodárenských objektů na území města Žďáru nad Sázavou. Součástí mapy je orientační nekótovaný zákres stávajících inženýrských ...
 • Zaměření polohopisu a výškopisu lokality u Ostrova u Macochy 

  Jendryščíková, Adéla
  Cílem této bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 lokality v okolí jeskyně Balcarka v Moravském krasu. Stěžejním úkolem je zaměřit krasové útvary, což znamená především vstupy do jeskyní a závrty. Mapa ...
 • Zaměření skutečného provedení stavby dálnice 

  Jelínková, Hedvika
  Cílem této bakalářské práce je zaměření skutečného provedení stavby dálnice, tedy polohopisu a výškopisu, s následným zpracováním do formy účelové mapy. Výsledná mapa je vyhotovená v měřítku 1:500, v 3. třídě přesnosti ...
 • Zaměření závrtů na vilémovické plošině 

  Kroupa, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce bylo tachymetrické zaměření lokality u obce Vilémovice. Jednalo se o polohové zaměření pole a části obce Vilémovice spolu s podrobným zaměřením vrtů. Na základě tohoto měření byla vypracována ...