Now showing items 1-7 of 7

 • Navrhování konstrukcí s FRP výztuží 

  Matušíková, Anna
  Práce uvádí a porovnává volně dostupné software pro posuzování únosnosti konstrukcí s~FRP výztuží. Je zde popsána teorie a návrh algoritmu vlastního výpočetního programu pro konstrukce vyztužené nekovovou výztuží, které ...
 • Termická analýza paliv 

  Šrámek, Zbyněk
  Tato práce má za úkol seznámit čtenáře s problematikou termické analýzy jako samostatné vědní disciplíny. První část je velice informativní a uvádí čtenáře do probírané tématiky. Ve druhé části jsou probírány stěžejní ...
 • Uplatnění termické analýzy v energetice 

  Skala, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou termické analýzy. V první části jsou všeobecné informativní údaje o termické analýze. Druhá část pojednává o základním rozdělení jednotlivých metod termické analýzy. Ve třetí ...
 • Využití počítačové grafiky v silnoproudé elektrotechnice 

  Bzduch, Pavel
  V této práci jsou popsány novinky v programu Autodesk Inventor Professional 2008. Popsány jsou také možnosti tvorby výkresové dokumentace v programu Autodesk Inventor. V druhé části práce jsou uvedeny základní informace o ...
 • Výpočet chlazení asynchronního stroje pomocí programu Ansys CFX 

  Horálek, Lukáš
  Problematika této diplomové práce pojednává o chlazení asynchronních strojů. Konkrétně výpočtem chlazení asynchronního motoru pomocí metody konečných objemů. Pomocí programu Autodesk Inventor vytvoříme 3D model reálného ...
 • Výpočet rozložení teplotního pole v asynchronním stroji 

  Formánek, Jakub
  Problematika této bakalárské práce se zabývá vytvorením 3D modelu reálného elektrického stroje v programu Autodesk Inventor a jeho následnou implementací do programu ANSYS Workbench, jehož software slouží k simulaci ...
 • Výpočet teplotních polí v asynchronních strojích 

  Horálek, Lukáš
  Problematika této bakalářské práce se zabývá termikou elektrických strojů. Konkrétně výpočtem teplotních polí pomocí metody konečných prvků a analytického výpočtu jedné části stroje pomocí náhradního tepelného obvodu. ...