Now showing items 1-9 of 9

 • Časová konstanta teploměrů 

  Novák, David
  Cílem práce je rozbor vlastností odporových a termočlánkových čidel, popis jejich principu, základních parametrů, konstrukčních provedení a v neposlední řadě je asi nejdůležitější částí práce vysvětlení, rozbor a také ...
 • Měření teplotních profilů SMD pouzder 

  Strapko, Jaroslav
  Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým tepelným manažmentom a jeho využitím pri výpočtoch teplotného profilu v peci pri použití rôznych typov puzdier SMD (PLCC, 1206) z hľadiska tepelných kapacít na testovacej DPS. Ukazuje ...
 • Měření teploty na rotační peci pomocí bezdrátových přístrojů 

  Bednár, Anton
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem stávajícího měření teploty na rotační kalcinační peci ve společnosti PRECHEZA a.s., testováním bezdrátových převodníků teploty s protokolem WirelessHART a návrhem možného řešení ...
 • Měření teploty termočlánky 

  Hyrš, Jan
  Práce je zaměřena na měření teploty pomocí termočlánků. Stručně je proveden úvod do problematiky měření a její základní rozdělení. Je vysvětlen princip funkce termočlánku a jsou uvedeny i jeho základní vlastnosti. V práci ...
 • Nízkopříkonový modul s termokamerou 

  Horák, Daniel
  Táto bakalárska práca je zameraná na bezkontaktné meranie teploty pomocou vybranej termokamery a bezstratovú kompresiu obrazu získaného touto kamerou. V rešeršnej časti sú popísané teoretické princípy pre lepšie pochopenie ...
 • Rozšíření senzorů kotle na biomasu 

  Kastner, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout, vytvořit a zapojit do řídícího systému kotle rozšiřující desku senzorů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá způsobem měření teploty. Způsobem ...
 • Termočlánkový snímač teploty (TST) 

  Přidal, Oldřich
  Práce poskytuje ve své první částí ucelený přehled zabývající se měření teploty termočlánkovým snímačem a s ním spojenou problematikou. Dále jsou uvedeny základní informace o činnosti Peltierova článku a principu kovových ...
 • Využití bezdrátového měření teploty pro řízení rotační pece 

  Bednár, Anton
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití bezdrátových převodníků teploty k měření teploty a k regulaci rotační kalcinační pece ve společnosti PRECHEZA a.s., kde je do současnosti využíván zastaralý systém trolejí.
 • Zařízení pro kontrolu velmi nízkých teplot při detekci defektů solárních článků 

  Stojan, Radek
  Předkládaná práce pojednává o měření velmi nízkých teplot při detekci defektů solárních článků metodou fotoluminiscence. K ochlazování solárních článků na nízkou teplotu je použit kapalný dusík. Jeho vlastnosti, uchování ...