Now showing items 1-5 of 5

 • Konstrukční návrh aparatury pro destruktivní zkoušky termoelektrických modulů 

  Skalický, Michal
  Aby bylo možné spolehlivě testovat termoelektrické moduly, je nutné k tomu mít vhodnou měřící aparaturu. Předkládaná diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem měřící aparatury schopné provádět jak dlouhodobé testování ...
 • Měření parametrů termoelektrických modulů 

  Martynek, Filip
  Tato práce popisuje principy termoelektrické přeměny, důležité parametry termoelektrických modulů a problematiku jejich měření. Teoretická část je rešerší zaměřenou na popis termoelektrických jevů, skladbu termoelektrické ...
 • Použití Peltierova článku pro řízení teploty 

  Gofroň, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi použití Peltierových článků pro regulaci teploty v termokomoře. V teoretické části jsou analyzovány fyzikální principy termoelektrického chlazení, ohřevu a výroby elektrické energie. ...
 • Termočlánkový snímač teploty (TST) 

  Přidal, Oldřich
  Práce poskytuje ve své první částí ucelený přehled zabývající se měření teploty termočlánkovým snímačem a s ním spojenou problematikou. Dále jsou uvedeny základní informace o činnosti Peltierova článku a principu kovových ...
 • Zařízení pro testování termoelektrických modulů 

  Frank, Vojtěch
  Cílem této práce je navržení úprav existujícího experimentálního zařízení pro měření parametrů termoelektrických modulů, zkonstruovaného na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v ...