Now showing items 1-3 of 3

 • Three-Phase Inverter for High Speed Induction Motor 

  Veselý, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This work deals with designing a power part of a three-phase inverter for induction motor. It contains choosing of some important parts such as IGBT modules or drivers, which depends on parameters, that are mentioned or ...
 • Třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem 

  Šandera, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem o výkonu 1 kW. Návrh byl zaměřen na kvalitu a na odolání případných přetížení během testování. Silovou část střídače představuje ...
 • Třífázový střídač pro napájení vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Šandera, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací třífázového střídače pro experimentální vysokootáčkový asynchronní motor o mechanickém výkonu 6 kW. Práce se zabývá návrhem jednotlivých komponent napěťového meziobvodu. V práci ...