Now showing items 1-7 of 7

 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

  Štěpánek, Jakub
  Tato práce je se zabývá diagnostickými metodami a metodikou průzkumu dřevěných konstrukcí. Teoretická část je zaměřena na dřevo jako konstrukční materiál, jeho vady, fyzikální a mechanické vlastnosti, přehled používaných ...
 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

  Nguyen, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a zhodnocení vybraných diagnostických metod používaných při průzkumu dřevěných konstrukcí. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, jeho poškození vnějšími činiteli a ...
 • Nízkopodlažní dřevostavba 

  Doležal, Lukáš
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh samostatně stojícího, jednopodlažního rodinného domu s obytným podkrovím, bez podsklepení. Konstrukčním systémem je lehký dřevěný skelet. Jeho výhodami jsou dobré tepelně technické ...
 • Víceúčelový objekt v Popůvkách 

  Pernica, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem Multifunkční budovy v blízkosti města Popůvky u Brna. Tato budova sestává ze 3 oddělených konstrukcí. První konstrukce SO01 slouží k výrobním a skladovacím účelům. Je to ocelová hala s ...
 • Vliv změny vlhkosti dřeva na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti 

  Sloupenský, David
  Bakalářská práce se zabývá zjištěním fyzikálních a mechanických vlastností dřeva při různé vlhkosti a ověřením závislosti jednotlivých vlastností na vlhkosti dřeva. V experimentální části se na vzorcích dřeva stanoví ...
 • Vliv změny vlhkosti dřeva na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti 

  Dziadková, Aneta
  Bakalářská práce zjišťuje mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva při různých stavech nasycení vodou. Na sedmi sadách vzorků se stanoví hustota, rozměrové a objemové bobtnání, pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu. ...
 • Výsledky diagnostických metod pro dřevěné konstrukce v závislosti na vlhkosti dřeva 

  Turek, František
  Bakalářská práce se zabývá zjištěním fyzikálních a mechanických vlastností dřeva za využití nedestruktivních metod zkoušení při různé vlhkosti dřeva a ověřením výsledků praktickým měřením. Účelem práce je vytvoření a ...