Now showing items 1-1 of 1

  • Plánování a rozvrhování 

    Hefka, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace plánování a rozvrhování. K tomu se využívá genetických algoritmů inspirovaných evolučním vývojem. Součástí práce je seznámení s problémem plánování a rozvrhování, ...