Now showing items 1-2 of 2

  • Časově-frekvenční analýza 

    Tráge, David
    Cílem tohoto bakalářské práce je zjistit možnosti získání analýzy časové, frekvenční a jejich vzájemné kombinace, časově-frekvenční, různými metodami například Fourierovou transformací a Vlnkovou transformací. Během práce ...
  • Metoda potlačení interferencí Wigenrovy-Villeovy distribuce 

    Pikula, Stanislav
    Tato disertační práce se věnuje problematice zobrazení signálu v časo-frekvenční oblasti s konstantním rozlišením. V teoretickém úvodu jsou shrnuty možnosti zobrazení signálu v čase a frekvenci. Zejména je soustředěna ...