Now showing items 1-5 of 5

 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Bušinová, Markéta
  Předložená bakalářská práce je rešeršního charakteru na téma Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí. Zabývá se především dopady anorganických a organických sloučenin cínu na složky životní prostředí. Shrnuje dostupné ...
 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Ježek, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je vypracování aktuální literární rešerše, týkající se problematiky cínu v životním prostředí. Zahrnuje chemické a fyzikální vlastnosti, výskyt a koloběh cínu v životním prostředí. Obsahuje také ...
 • Problematika stanovení cínu v environmentálních matricích 

  Bušinová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá v rešeršní části především obsahem cínu ve složkách životního prostředí, jeho koloběhu v nich a možnostmi stanovení cínu v životním prostředí. Shrnuje dostupné informace o vlastnostech cínu a jeho ...
 • Sledování uvolňování cínu do konzervovaného ovoce z použitých obalů 

  Flajs, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou uvolňování cínu do konzervovaného ovoce z použitých obalů. V teoretické části diplomové práce je popsáno ovoce jako konzervárenská surovina, jeho složení, způsoby konzervace, ...
 • Tribological studies on copper-based friction linings 

  Svoboda, Petr (Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia, 2017-06-22)
  The objects of this work were nine different copper-based friction linings produced from powder by pressing and sintering. Six copper-based friction linings contained 3 wt.% zinc (Zn) and variable content of tin (Sn), i.e. ...