Now showing items 1-1 of 1

  • Katalog armatur pro tlakové stokové sítě 

    Hlavínek, Jakub
    Práce popisuje současný stav navrhování TSS, základní charakteristiky TSS a základy navrhování v České republice a v zahraničí v souladu s českými a evropskými normativními předpisy. Další část rešerše obsahuje popis armatur ...