Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza stáří vody v tlakové stokové síti 

    Kolková, Hana
    Tato bakalářská práce se zabývá stářím vody v tlakových stokových sítích. Blíže se zaměřuji na 3 zásadní problémy, které jsou vysokým stářím vody způsobeny – korozi, plyny v potrubí, zhoršenou jakost vody. Dále se práce ...