Now showing items 1-2 of 2

  • Vzájemná interakce tlakových pulsací a kmitání nepřímé trubice 

    Hrazdíra, Zdeněk
    Tato práce se zabývá matematickým modelováním multifyzikálního problému vzájemné interakce kmitající trubice a kapaliny ve 2D oblasti. Nejprve jsou odvozeny příslušné fyzikální parciální diferenciální rovnice zvlášť pro ...
  • Vzájemná interakce tlakových pulsací a kmitání trubice 

    Hrazdíra, Zdeněk
    Cílem této práce je zjištění vlivu kmitání trubice na tlakové pulsace v kapalině. Matematický popis soustavy trubice-kapalina je složen z patřičných okrajových podmínek a z vlnových rovnic odvozených ze základních fyzikálních ...