Now showing items 1-1 of 1

  • Průmyslová síť IO-Link 

    Vávra, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá snímači v průmyslové síti IO-Link. Cílem práce je navržení, sestavení a otestování demonstračního panelu společně s vhodnou laboratorní úlohou na otestování vlastností jednotlivých snímačů.