Now showing items 1-1 of 1

  • Nanášení tenkých kovových povlaků na polymerní materiály 

    Zatloukal, Filip
    Studium poddajných kontaktů z pohledu tribologických vlastností je velmi komplikované, jelikož materiály, jako jsou polymery či pryže, se vyznačují velmi nízkou odrazivostí a elektrickou vodivostí. Tyto vlastnosti významně ...