Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrochemická detekce purinových bází pomocí tlustovrstvých Cu2O elektrod 

    Gabriel, Petr
    Tato práce se zabývá problematikou výroby tlustovrstvých elektrod. Zaměřuje se na přípravu Cu2O pracovních elektrod metodou sítotisku a spray - coatingu na korundovém substrátu. V předkládané práci jsou obě metody přípravy ...
  • Tlustovrstvé senzory pro detekci těžkých kovů 

    Gajdoš, Libor
    Tato práce se zabývá možnostmi stanovení koncentrace těžkých kovů v roztocích diferenční pulzní volumetrií s pomocí tříelektrodových elektrochemických tlustovrstvých senzorů. V teoretické části je popsána technologie ...