Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava řezů vzorků a jejich analýza metodou SIMS 

    Karlovský, Juraj
    Táto práca sa zaoberá možnosťami štúdia polovodičových súčastok pomocou metódy SIMS s dôrazom na testovanie rôznych parametrov merania a rôznych spôsobov prípravy vzoriek. V rámci tejto práce bol navrhnutý a otestovaný ...
  • Studium růstu ultratenkých vrstev Au 

    Beránek, Jiří
    Obsahem této práce je studium růstu ultratenkých vrstev zlata. Vrstvy byly připraveny metodou molekolární svazkové epitaxe (Molecular beam epitaxy - MBE) v podmínkách ultravysokého vakua na různě modifikované křemíkové ...