Now showing items 1-2 of 2

  • Konverze Baťových výrobních staveb 

    Nedbalová, Monika
    Předmětem bakalářské práce je konverze Baťových výrobních staveb č. 24 a 25 na pronajímatelné jednotky pro malé a střední podnikání. Parcela se nachází v areálu Svit ve Zlíně. Práce vychází z architektonické studie zpracované ...
  • Návrh technologické dokumentace pro malosériovou výrobu 

    Hůlková, Lenka
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zhotovení technologické dokumentace pro malosériovou výrobu, která se vztahuje k podniku Bábor Eurodance. Práce se dělí do dvou pasáží. První pasáží je teoretický úsek, který v sobě ...