Now showing items 1-6 of 6

 • Forenzní analýza malware 

  Král, Benjamin
  Tato diplomová práce popisuje metody a postupy používané při forenzní analýze malware, včetně metod statické i dynamické analýzy malware. S využitím popisovaných metod je poté navrhnut nástroj určený k užívání bezpečnostními ...
 • Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů 

  Hala, Karel
  Nástroj pro podporu vývoje softwarových systému je aplikace  sloužící pro vizuální znázornění průběhu vývoje aplikace. Slouží k porozumění požadavků od zákazníka, tyto požadavky převádí do objektového návrhu s možností ...
 • Nástroj pro výpočet vnitřního výnosového procenta (IRR - internal rate of return) 

  Husák, Petr
  Diploma thesis deals with the development of IRR tool for the ABC s.r.o. company. IRR tool is used for monitoring the internal rate of return of investments, which are offered as products of the company. Goal of this thesis ...
 • Renovace nástrojových ocelí pro tváření za studena 

  Hrabina, Martin
  Diplomová práce “Renovace nástrojových ocelí pro tváření za studena“ vystihuje soudobou problematiku vytváření otěruvzdorných návaru nástrojových ocelí. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol. První část práce se ...
 • Technologie vrtání 

  Vejtasa, Vladimír
  První část bakalářské práce se zabývá problematikou vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování včetně používaných nástrojů. Druhá část je zaměřena na představení sortimentu vybraných nástrojových firem. Třetí část je ...
 • Výroba prezentačního předmětu s využitím technologie CAD/CAM 

  Veselý, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá obecnou terminologií a technologií třískového obrábění – zejména operací frézování s následným popisem nástrojových materiálů pro řezné nástroje. Součástí práce je návrh a tvorba modelu prezentačního ...