Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza bodu zvratu firmy 

  Hejmala, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tématem analýzy bodu zvratu ve firmě D-EX Limited s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s hodnocením ekonomické situace sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace v podniku. Realizace ...
 • Analýza hospodářských ukazatelů společnosti E.ON Energie a.s. pomocí časových řad 

  Sláma, Hynek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické výkonnosti a porovnání pomocí časových řad společnosti E.ON Energie a.s. Teoretická část této práce se zabývá především časovými řadami a regresní analýzou. Cílem této ...
 • Analýza ztráty zisku dopravní organizace v důsledku opravy po nehodě u vozidel nad 12 t celkové hmotnosti 

  Svozil, Milan
  Tato diplomová práce je dílčí součástí celkového projektu na stanovení všeobecné metodiky výpočtu ušlého zisku. Zabývá se technickými a ekonomickými daty nákladních vozidel, analýzou nákladů a vyčíslení ztráty zisku v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Blumenstein, Martin
  Diplomová práce se zabývá teoretickou i praktickou stránkou analýzy brněnské firmy Cyrrus a.s. V praktické části vymezuje hlavní problém se kterým se firma v posledních letech potýká. Analýza SWOT identifikuje slabé stránky ...
 • Návrh softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu 

  Strašil, Pavel
  Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu tzn. Break Even Point (BEP) analýzy. Práce tedy prozkoumává náklady maloobchodní firmy domácích potřeb a poukazuje na ...