Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh tržního ocenění podniku 

    Brdička, Karel
    Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování podniku. Obsahuje shrnutí hlavních teoretických východisek oceňování a popis nejvýznamnějších moderních metod a postupů stanovení tržní, likvidační a účetní hodnoty podniku. ...
  • Stanovení hodnoty společnosti TEKABEN s.r.o. s využítím výnosových metod 

    Hrůzová, Jana
    Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti TEKABEN s.r.o. pomocí výnosových metod. Práce obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu, analýzu generátorů hodnoty a finanční plán. Jsou aplikovány metody ...