Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza vlivu převodového ústrojí na tahový výkon traktoru 

  Zicha, Marek
  Tato diplomová práce na téma „Analýza vlivu převodového ústrojí na tahový výkon traktoru“ se zabývá vyhodnocením naměřených dat z tahových zkoušek traktorů Claas Arion 640 vybavených dvěma různými typy převodových ústrojí. ...
 • Čtyřválcové a šestiválcové traktorové motory 

  Potůček, Šimon
  Tato bakalářská práce shrnuje současné technologie a trendy u traktorových motorů a uvádí souhrn sortimentu nejdůležitějších výrobců traktorových motorů, používaných v České republice.
 • Elektronické systémy traktorů s výkonem motoru nad 80 kW 

  Schűssel, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá elektronickými systémy v současnosti vyráběných traktorů s výkonem nad 80 kW. Práce obsahuje základní přehled těchto systémů, seřazený podle jednotlivých funkčních uzlů traktoru. U všech ...
 • Jízdní dynamika traktoru 

  Renza, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem jízdní dynamiky traktorů v závislosti na jejich hmotnosti a stáří. V úvodní části se práce zabývá stručnou historií vývoje a teoreticky definuje základní koncepci rozboru traktoru. ...
 • Konstrukce nekonvenčního odpružení kabiny traktoru 

  Kuric, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom nekonvenčného odpruženia kabíny traktoru. Uvádza prehľad súčasných koncepcií, obsahuje popis jednotlivých navrhnutých súčastí, bližšie sa venuje výpočtu torznej tyče a jej ...
 • Konstrukce přídavného modulu za traktor 

  Kubrický, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí neseného zařízení, které bude sloužit pro přepravu materiálu. Připojení k traktoru je realizováno pomocí tříbodového závěsu a nosnost zařízení je 800 kg. Součásti práce je také konstrukční ...
 • Moderní převodová ústrojí používaná v konstrukci traktoru 

  Dračka, Miroslav
  Tato bakalářská práce shrnuje a popisuje převodová ústrojí používaná v moderní konstrukci traktoru. U každé převodovky je popsán způsob její konstrukce s ohledem na její ovládání řidičem traktoru. Pro názorné a srozumitelné ...
 • Moderní traktorové převodovky 

  Bartošová, Daniela
  Bakalářská práce se zabývá přehledem moderních trendů v oblasti traktorových převodovek. Zdůvodňuje, proč nejpoužívanějším druhem převodovek jsou právě převodovky řazené pod zatížením a hydrostatické převodovky. Dále je ...
 • Multibody model traktoru s odpruženou kabinou 

  Kadlec, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou odpružení kabin nákladních vozidel a traktorů. Popisuje současný stav odpružení kabin, metodiku měření a vyhodnocování jízdního komfortu. Na sestaveném multibody modelu traktoru jsou ...
 • Pomocné zvedací zařízení za traktor 

  Zálešák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení neseného traktorem, které bude sloužit k manipulace s materiálem. Agregace je řešena pomocí tříbodového závěsu traktoru a nostnost zařízení je 1000 kg. Práce obsahuje 3D ...
 • Přehled sacích systémů traktorových motorů 

  Pacovský, Tomáš
  Hlavním zaměřením práce je zpracování textové a obrázkové dokumentace zařízení týkajících se sacích systémů používaných u dnešních traktorů. Autor se nejprve zaměřuje na uvedení jednotlivých částí sacího systému a jejich ...
 • Převodová ústrojí používaná v konstrukci traktoru 

  Odstrčil, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem používaných převodovek v dnešní konstrukci traktorů. Práce je zaměřená na převodovky čtveřice nejvíce prodávaných značek. Je zde jednoduchým a srozumitelným způsobem popsána činnost ...
 • Řídicí systémy řazení reverzace pod zatížením traktorových převodovek 

  Holub, Přemysl
  Bakalářská práce se zabývá přehledem používaných traktorových převodovek řazených pod zatížením. Zahrnuje důvody potřebnosti konstruovat tyto převodovky a požadavky na takovéto převodové ústrojí. Podrobněji jsou zde popsány ...
 • Specifika dopravních nehod zemědělské techniky 

  Tamáši, Adam
  Diplomová práce se zabývá specifiky dopravních nehod zemědělské techniky. Úvodní část se věnuje definování, co to jsou zemědělská vozidla a jejich stručným charakteristikám. Dále rozebírá specifické technické předpisy pro ...
 • Vliv silových účinků horního táhla tříbodového závěsu na vybrané parametry traktorových souprav 

  Roleček, Jaroslav
  V diplomové práci je popsána metodika laboratorního a terénního měření traktorů a traktorových souprav. Práce dále obsahuje grafické a tabulkové zpracování dat z měření a následné vyhodnocení dosažených výsledků. Zabývá ...
 • Vnitřní akustika traktoru 

  Hora, Otakar
  Práce se zabývá analýzou akustiky vnitřního prostoru traktoru pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je analýza budicích účinků od jednotlivých zdrojů vibrací a vyhodnocení odezvy ve vnitřním akustickém prostoru ...