Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza vlivu převodového ústrojí na tahový výkon traktoru 

  Zicha, Marek
  Tato diplomová práce na téma „Analýza vlivu převodového ústrojí na tahový výkon traktoru“ se zabývá vyhodnocením naměřených dat z tahových zkoušek traktorů Claas Arion 640 vybavených dvěma různými typy převodových ústrojí. ...
 • Čtyřválcové a šestiválcové traktorové motory 

  Potůček, Šimon
  Tato bakalářská práce shrnuje současné technologie a trendy u traktorových motorů a uvádí souhrn sortimentu nejdůležitějších výrobců traktorových motorů, používaných v České republice.
 • Elektronické systémy traktorů s výkonem motoru nad 80 kW 

  Schűssel, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá elektronickými systémy v současnosti vyráběných traktorů s výkonem nad 80 kW. Práce obsahuje základní přehled těchto systémů, seřazený podle jednotlivých funkčních uzlů traktoru. U všech ...
 • Jízdní dynamika traktoru 

  Renza, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem jízdní dynamiky traktorů v závislosti na jejich hmotnosti a stáří. V úvodní části se práce zabývá stručnou historií vývoje a teoreticky definuje základní koncepci rozboru traktoru. ...
 • Konstrukce přídavného modulu za traktor 

  Kubrický, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí neseného zařízení, které bude sloužit pro přepravu materiálu. Připojení k traktoru je realizováno pomocí tříbodového závěsu a nosnost zařízení je 800 kg. Součásti práce je také konstrukční ...
 • Moderní převodová ústrojí používaná v konstrukci traktoru 

  Dračka, Miroslav
  Tato bakalářská práce shrnuje a popisuje převodová ústrojí používaná v moderní konstrukci traktoru. U každé převodovky je popsán způsob její konstrukce s ohledem na její ovládání řidičem traktoru. Pro názorné a srozumitelné ...
 • Moderní traktorové převodovky 

  Bartošová, Daniela
  Bakalářská práce se zabývá přehledem moderních trendů v oblasti traktorových převodovek. Zdůvodňuje, proč nejpoužívanějším druhem převodovek jsou právě převodovky řazené pod zatížením a hydrostatické převodovky. Dále je ...
 • Multibody model traktoru s odpruženou kabinou 

  Kadlec, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou odpružení kabin nákladních vozidel a traktorů. Popisuje současný stav odpružení kabin, metodiku měření a vyhodnocování jízdního komfortu. Na sestaveném multibody modelu traktoru jsou ...
 • Pomocné zvedací zařízení za traktor 

  Zálešák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení neseného traktorem, které bude sloužit k manipulace s materiálem. Agregace je řešena pomocí tříbodového závěsu traktoru a nostnost zařízení je 1000 kg. Práce obsahuje 3D ...
 • Přehled sacích systémů traktorových motorů 

  Pacovský, Tomáš
  Hlavním zaměřením práce je zpracování textové a obrázkové dokumentace zařízení týkajících se sacích systémů používaných u dnešních traktorů. Autor se nejprve zaměřuje na uvedení jednotlivých částí sacího systému a jejich ...
 • Převodová ústrojí používaná v konstrukci traktoru 

  Odstrčil, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem používaných převodovek v dnešní konstrukci traktorů. Práce je zaměřená na převodovky čtveřice nejvíce prodávaných značek. Je zde jednoduchým a srozumitelným způsobem popsána činnost ...
 • Řídicí systémy řazení reverzace pod zatížením traktorových převodovek 

  Holub, Přemysl
  Bakalářská práce se zabývá přehledem používaných traktorových převodovek řazených pod zatížením. Zahrnuje důvody potřebnosti konstruovat tyto převodovky a požadavky na takovéto převodové ústrojí. Podrobněji jsou zde popsány ...
 • Specifika dopravních nehod zemědělské techniky 

  Tamáši, Adam
  Diplomová práce se zabývá specifiky dopravních nehod zemědělské techniky. Úvodní část se věnuje definování, co to jsou zemědělská vozidla a jejich stručným charakteristikám. Dále rozebírá specifické technické předpisy pro ...
 • Vliv silových účinků horního táhla tříbodového závěsu na vybrané parametry traktorových souprav 

  Roleček, Jaroslav
  V diplomové práci je popsána metodika laboratorního a terénního měření traktorů a traktorových souprav. Práce dále obsahuje grafické a tabulkové zpracování dat z měření a následné vyhodnocení dosažených výsledků. Zabývá ...
 • Vnitřní akustika traktoru 

  Hora, Otakar
  Práce se zabývá analýzou akustiky vnitřního prostoru traktoru pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je analýza budicích účinků od jednotlivých zdrojů vibrací a vyhodnocení odezvy ve vnitřním akustickém prostoru ...