Now showing items 1-16 of 16

 • AC/DC výkonový regulovatelný měnič 5 - 30 V / 30 A 

  Matýsek, Michal
  Práce se zabývá spínanými zdroji, možnostmi jejich řešení a následně návrhem zdroje zadaných parametrů. V teoretické části se je rozebrána funkce spínaných zdrojů, přehledy zapojení AC/DC měničů a jejich vlastnosti. V rámci ...
 • Analýza a doporučení změny výkonového přepínače 

  Zoufalý, Marek
  V této bakalářské práci jsou popsány možnosti regulace napětí transformátorů, výkonových transformátorů a druhy regulací. Dále je zde popsán stav techniky výkonových přepínačů a uvedeni někteří významní výrobci regulací. ...
 • Analýza parametrů jednofázového transformátoru 

  Russ, David
  Cílem bakalářské práce je zaměřit se na princip návrhu transformátorů metodou konečných prvků. Zaměřím se na jednofázové transformátory s malým výkonem. Na zadaných typech transformátorů je proveden kompletní návrh ...
 • Hybridní mikrofonní předzesilovač 

  Valach, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem hybridního mikrofonního předzesilovače s plynulou volbou technologie zesílení, a to mezi aktivní částí využívající elektronkové nebo polovodičové prvky. Před samotným návrhem jsou popsány ...
 • Modely transformátoru v Matlab/Simulink 

  Petrič, Peter
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a následne realizovať modely transformátoru v programe Matlab/Simulink. Tieto navrhované postupy objasňujú vzťah medzi pôvodným transformátorom a jeho náhradnými zapojeniami. Prvá časť ...
 • Modely transformátorů pro výukové účely 

  Beran, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je návrh a realizace modelů transformátoru v programu Matlab a Simulink. Navržené modely objasňují teoretické předpoklady modelů. Cílem je zároveň vytvořit návody k použít těchto modelů. Teoretická ...
 • Návrh distribuční sítě pro nové rodinné a bytové domy ve městě Újezd u Brna 

  Frechová, Lucie
  V práci je představeno základní rozdělení elektrických sítí v České republice. Z hlediska vysokonapěťových a nízkonapěťových sítí je detailněji popsána distribuční soustava. Práce přináší rozbor podmínek, které je nutné ...
 • Návrh sítě NN pro 75 nových rodinných domů v obci Dambořice 

  Makuta, Peter
  Cieľom tejto práce je návrh siete nízkeho napätia sedemdesiatich piatich rodinných domov v obci Dambořice. Na začiatku autor pojednáva o histórii prenosovej a distribučnej siete. Ďalším bodom práce je ustálený chod elektrickej ...
 • Nízkovýkonový přístrojový transformátor proudu 

  Zolich, Ladislav
  Diplomová práce se soustřeďuje na problematiku přístrojových transformátorů proudů, proudových senzorů a nízkovýkonových přístrojových transformátorů proudů. Jsou porovnávány výhody a nevýhody jednotlivých přístrojů. Dále ...
 • Optimalizace procesu tlakového lití VN přístrojových transformátorů 

  Borunský, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech využití matematické statistiky při optimalizaci procesu tlakového lití u vysokonapěťových přístrojových transformátorů. V úvodu je teoretická rozvaha týkající se samotného licího ...
 • Přístroj pro identifikaci parametrů přístrojového transformátoru napětí 

  Tománek, Drahomír
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou přístroje pro identifikaci parametrů přístrojového transformátoru. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. První část práce je zaměřena na výrobu přístrojového transformátoru. ...
 • Rekonstrukce elektrické části vytloukacího roštu 

  Bednář, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem části projektové dokumentace elektrické části nově budovaného zařízení vytloukacího roštu. Navazuje na semestrální projekt 2, ve kterém bylo provedeno seznámení se s okolním prostředím ...
 • Řídicí systém proudového transformátoru 

  Petráček, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit obslužný program a vizualizaci pro řízení proudového transformátoru ve zdroji 400 kVA. První část je věnována základní problematice transformátorů. Ve druhé části seznamuje s ...
 • Snížení zapínacího proudu transformátoru 

  Zoufalý, Marek
  V této diplomové práci je popsána funkce a návrh transformátoru navrženého na feromagnetickém jádře, složeného z transformátorových plechů. Je vysvětlen přechodový děj a zapínací proud transformátoru. V práci jsou vložené ...
 • Snížení zapínacího proudu transformátoru 

  Zoufalý, Marek
  V této diplomové práci je popsána funkce a návrh transformátoru navrženého na feromagnetickém jádře, složeného z transformátorových plechů. Je vysvětlen přechodový děj a zapínacího proud transformátoru. V práci jsou vložené ...
 • Transformátor - podklady pro výuku v elektronické formě 

  Kijovský, František
  Úlohou tejto bakalárskej práce je spracovanie problematiky transformátorov, formou učebného textu. Snaží sa jednoduchým spôsobom popísať princíp činnosti, spôsob vyhotovenia a fyzikálne deje ktoré sa odohrávajú pri jeho ...