Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh unicastového a multicastového simulačního modelu v NS2 

    Votava, Martin
    Práce je zaměřena na tvorbu sítí pomocí nástroje Network Simulátor 2. Hlavním tématem práce je simulace unicastového a multicastového směrování.Práce také popisuje protokoly používané na transportní vrstvě, jako je protokol ...
  • Řídící a monitorovací jednotka pro hlavici optického spoje 

    Podzimek, David
    Náplní Diplomové práce „Řídící a monitorovací jednotka pro hlavici optického spoje“ je vytvoření webového serveru, který umožní komunikaci mikrokontroléru s uživatelem. Komunikace je založena na TCP/IP modelu. Práce poskytuje ...