Now showing items 1-4 of 4

 • Kompaktní měnič pro stejnosměrný motor 

  Kvapil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací universálního tranzistorového měniče pro kurz výkonové elektroniky. Pro tento měnič byly zároveň realizovány řídicí a budicí obvody. Další část práce je věnována návrhu ...
 • Měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních tranzistorů 

  Lang, Radek
  Cílem této bakalářské práce je popis dynamických parametrů polovodičových součástek. Dalším cílem je sestavení měřícího pracoviště, na kterém je možné provádět měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních ...
 • Měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních tranzistorů 

  Lang, Radek
  Cílem této bakalářské práce je popis dynamických parametrů polovodičových součástek. Dalším cílem je sestavení měřícího pracoviště, na kterém je možné provádět měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních ...
 • Univerzální regulátor dobíjení pro motorová vozidla s dynamem 

  Picmaus, Jan
  Práce se zabývá problematikou návrhu elektronického regulátoru dobíjení pro historická vozidla s dynamem. Obsahuje teoretický rozbor samotného stroje (dynama) a jeho zapojení s cizím buzením a derivačním buzením. Dále se ...