Now showing items 1-4 of 4

 • Mravenčí kolonie 

  Hart, Pavel
  Práce se zabývá rešerší optimalizačních algoritmů a dále pak implementací a porovnáním tří z nich. Jedná se o algoritmus mravenčí kolonie, zakázané prohledávání a simulované žíhání. Implementace algoritmů byla uzpůsobena ...
 • Problém obchodního cestujícího - sekvenční řešení 

  Štys, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje některé algoritmy, které řeší problém obchodního cestujícího pomocí sekvenčního přístupu. Dále se zabývá analýzou efektivnosti a škálovatelnosti řešení tohoto problému.
 • Srovnání metod pro řešení problému obchodního cestujícího 

  Šušová, Lucia
  Tato práce se zabývá srovnáním metod řešení problému obchodního cestujícího (traveling salesman problem). Pro řešení tohoto NP-úplného problému existuje celá řada algoritmů, kdy není jednoduché vybrat ten správný. Hlavní ...
 • Vyhledávač optimální cesty městské hromadné dopravy s architekturou klient-server 

  Brát, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem programu s architekturou klient-server pro hledání cesty v sítích městské hromadné dopravy. V rámci teoretického úvodu je popsán problém obchodního cestujícího a jsou zmíněny metody jeho ...