Now showing items 1-2 of 2

  • Hospodaření s povrchovou vodou v zastavěném území 

    Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
    Popis a naznačení řešení problému vzniklého ve styku dráhy soustředěného odtoku a části obce.
  • Trenčín mesto na rieke 

    Zelik, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
    Organization of international competition and formulation of its layout, requires definition of the vision of the city and its inhabitants. The way to mutual consensus is a long collaborative process of all interested ...