Now showing items 1-2 of 2

  • Administrativní budova 

    Koprivňanský, Rastislav
    V práci je spracovaná stanovená časť projektovej dokumentácie pre administratívnu budovu v Trenčíne. Návrh rešpektuje príslušné technické normy, vyhlášky, predpisy, požiadavky architektonického a dispozičného riešenia ...
  • Trenčín – vitalizácia priemyselných zón 

    Zelik, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
    Priemyselná architektúra hrala v meste Trenčín významnú úlohu pri formovaní mestského urbanizmu. Po aktívnej industriálnej ére sa však priemysel dostáva prevažne za hranice mesta a nevyužívané areály v jeho centre sa stávajú ...