Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu 

  Mendlíková, Iva
  Cílem práce je objasnit tvorbu ceny na nedokonale konkurenčním trhu. Práce je zaměřena na jednotlivé stupně cenové diskriminace. Práce obsahuje návrh, jak se dá využít přístupů cenové tvorby na tomto trhu pro zvýšení ...
 • Firemní kultura jako cesta ke získání zákazníka 

  Daněček, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problémy souvisejícími s firemní kulturou, zvýšením pracovní motivace zaměstnanců a prosazování společnosti na trhu. První část tvoří teoretický rámec práce. Definuje a popisuje jevy související ...
 • Možnosti stanovení ceny IT zboží 

  Kacina, Michal
  Práce obsahuje teoretická východiska pro studium možností stanovení cen informačních produktů. Zdrojové oblasti jsou mikroekonomie, marketing, konkurenční výhoda a ekonomie informačních produktů. Na teoretickém základě ...
 • Návrh na zlepšení marketingových činností firmy 

  Pekař, Jaroslav
  Diplomová práce byla zpracovávaná pro firmu TOP Dům, s. r. o. a byla rozdělená na dvě základní části, analytickou a návrhovou. Analýza firmy byla zaměřena především na oblast marketingu a odhalila problémy, které je třeba ...
 • Podnikatelský záměr - založení čajovny 

  Šoukal, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na založení nového podnikatelského subjektu. Konkrétně se jedná o čajovnu. Bakalářská práce se skládá z teoretické části, ve které autor definuje několik základních pojmů. Druhá část ...