Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému pro měření plechových odřezků 

    Ďurkovský, Jaroslav
    Táto práca sa zaoberá návrhom a testovaním zariadenia na automatické meranie plechových odrezkov obdĺžnikového tvaru. Výsledné zriadenie musí dosahovať požadovanú presnosť, rýchlosť merania a cenou vyhovovať požiadavkám ...